CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny - tradice - úcta


Datum konání: 01.11.2013 - 02.02.2014
Místo konání: Klášter sv. Anežky České

Výstava se symbolickým názvem CM 863 je pořádána u příležitosti 1150letého výročí příchodu svatých Cyrila (Konstantina) a Metoděje na Velkou Moravu. Z podnětu Ministerstva kultury ČR Národní galerie v Praze připravila spolu s Moravským zemským muzeem, Muzeem umění Olomouc, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Slovanským ústavem Akademie věd ČR, v. v. i. výstavu věnovanou historii a reflexi cyrilometodějské misie v českých zemích. Exponátově rozsáhlá výstava slučuje expoziční jádro výstav zpřístupněných na jaře tohoto roku v Olomouci a Brně, avšak koncept pražské výstavy je uzpůsoben unikátním prostorám středověkého kláštera sv. Anežky České a obohacen o cyrilometodějské památky české provenience. Vedle významných archeologických památek období Velké Moravy, reprezentujících historické souvislosti cyrilometodějské mise jsou vystaveny památky dokládající tradici cyrilometodějské úcty v našich zemích od středověku po současnost. Řada unikátních památek s cyrilometodějskou tématikou bude v Praze vystavena vůbec poprvé. Nedílnou součástí výstavy je i prohlídková trasa určená dětským návštěvníkům, bohatě ilustrovaná kresbami M. Kubáta.

 

 

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00. Z technických důvodů uzavřena část expozice s uměním pozdní gotiky a rané renesance až do 6. prosince 2016.

Vstupné
Základní130 Kč
Snížené60 Kč
Rodinné200 Kč
Školní skupiny20 Kč
Adresa
Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1
Vstup z ulic Na Františku a Anežská

Doprava
Metro A – Staroměstská.
Metro B – Náměstí Republiky.
Tram 6, 8, 15, 26 – Dlouhá třída.
Tram 17 – Právnická fakulta.
Bus 207 – Dlouhá třída.
Související fotografie
Přiložené soubory
tz_cm863.doc (Tisková zpráva)
press-release-1.doc (Press Release)
tz-vystava-sv-cyrila-a-metodeje-ocenena.doc (TZ_Výstava sv. Cyrila a Metoděje v Anežském klášteře oceněna)
cm-863-detska-stezka-obrazky.doc (Výstava CM 863 nezapomíná na dětské návštěvníky)
Kurátor
Stálé expozice

Program následujících 7 dní